Grupa "Edukacja" :

Wrocław

|

Wydział Kłodzko

|

Wydział Kępno

|

Synergy Trainings

|

Języki Obce

|

Technikum

|

Liceum

|

Policealne

Kursy kwalifikacyjne - informacje ogólne

Informacje ogólne na temat zmian w strukturze szkolnictwa średniego i kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Od 1 września 2012 r. struktura szkolnictwa średniego dla dorosłych obejmować będzie:

  1. trzyletnie liceum ogólnokształcące -dla absolwentów gimnazjum, „starych 8-klasowych szkół podstawowych oraz dla absolwenci zasadniczych szkół zawodowych, którzy przyjmowani są od razu do klasy drugiej

  2. policealną szkołę zawodową dla absolwentów szkół dających wykształcenie średnie-oferują kształcenie tylko w niewielkiej liczbie zawodów

W nowej strukturze nie przewiduje się funkcjonowania techników dla dorosłych,
a kształcenie zawodowe dla dorosłych odbywać się będzie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy

Kwalifikacyjny kurs zawodowy, to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji (K). Minimalna liczba godzin kształcenia na tym kursie jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia
w zawodach dla danej kwalifikacji. Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzonego przez okręgową komisje egzaminacyjną (OKE).

Zdobycie wszystkich kwalifikacji (K1,K2,K3) składających się na dany zawód-(najwięcej trzech) wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia oznaczać będzie zdobycie pełnego zawodu; dyplomu technika w danym zawodzie.

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie będzie mogła otrzymać:

• osoba, która posiada wykształcenie średnie i świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe

• osoba, która posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe i świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe po uzupełnieniu wykształcenia średniego w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych