Grupa "Edukacja" :

Wrocław

|

Wydział Kłodzko

|

Wydział Kępno

|

Synergy Trainings

|

Języki Obce

|

Technikum

|

Liceum

|

Policealne

Strefa kandydatów
Szkoły Policealne we Wrocławiu » Nasza oferta » Zobacz, kim możesz zostać Opłaty za studia Rekrutacja
Strefa słuchaczy
O szkole » Formularze do pobrania Ogłoszenia » Opłaty za studia - informacje » Stypendium szkolne

DARMOWE SZKOŁY POLICEALNE "EDUKACJA"

 Oferta edukacyjna Szkół Policealnych „Edukacja" opiera się o starannie dobrany, certyfikowany program i wykwalifikowaną kadrę. Wykładowcami szkół policealnych są pracownicy dydaktyczni wrocławskich wyższych uczelni oraz praktycy w dziedzinie informatyki oraz logistyki. Posiadamy uprawnienia szkół publicznych. Rozbudowana baza dydaktyczna pozwala na efektywną naukę w małych grupach. Kolejnym atutem jest możliwość kontynuowania nauki w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja". 

Szkoły Policealne "Edukacja" zatrudniają najlepszych, wysoko wykwalifikowanych nauczycieli, którzy rzetelnie przygotowują słuchaczy do egzaminów zewnętrznych. Słuchacze Szkół Policealnych „Edukacja" uzyskują jedne z najwyższych we Wrocławiu wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Odsetek zdanych egzaminów wśród naszych słuchaczy znacznie przekroczył średnie wyniki w województwie dolnośląskim i w mieście Wrocławiu. W zawodzie technik logistyk w latach szkolnych 2007/2008, 2008/2009 oraz 2009/2010 100% słuchaczy zdało egzamin.